Contacteer ons
02 582 99 5702 582 99 57

Privacyverklaring

Lees onderstaande privacyverklaring te Leerbeek grondig om ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw Persoonsgegevens en de manier waarop wij deze verwerken te begrijpen.

Hebt u vragen, wenst u meer informatie of wilt u graag een afspraak maken? Dan kunt u ons steeds telefonisch, via e-mail of via het contactformulier bereiken. Wij helpen u dan graag verder.

 

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten, voormalige klanten, prospecten, personen die ons om informatie vragen of ons contacteren in verband met onze voertuigen, producten of diensten of onze mobile applicaties gebruiken.

De verwerking van persoonsgegevens die u ons via onze website meedeelt, maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke privacyverklaring, beschikbaar op de website.

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door hiernavolgende verantwoordelijke:

BVBA GARAGE – CARROSSERIE CHRISTIAENS P.

Ninoofsesteenweg 105A

1755 Leerbeek

BE0440.583.797

 

Categorieën van gegevens die wij kunnen verwerken:

Afhankelijk van de relatie die wij met u hebben, kunnen we volgende categorieën van gegevens verwerken, voor zover mogelijk aangevuld met de datum van registratie of wijziging :

Algemene informatie:

 

 • naam
 • voornaam
 • adres
 • vaste telefoon
 • gsm
 • e-mailadres
 • geslacht
 • taal
 • geboortedatum
 • rekeningnummer.
 •  

Indien u een professional bent: informatie betreffende uw bedrijf:

 • naam
 • rechtsvorm
 • adres
 • vaste telefoon
 • gsm
 • e-mailadres
 • BTW-nummer
 • ondernemingsnummer
 • fleetinformatie
 • rekeningnummer
 • enz…

 

Informatie betreffende uw voertuig:

 • Merk en model van uw huidige voertuigmerk(en)
 • model(len) waarvoor u interesse toont
 • Administratieve informatie betreffende aankopen van producten en/of diensten, waaronder aankoop, herstelling, onderhoud enz. ( type product of dienst, prijs, levering, chassisnummer, nummerplaat, aantal kilometers, …)
 • Informatie betreffende het gebruik, de werking, de staat en technische prestaties van uw voertuig, geregistreerd naar aanleiding van de uitvoering van een onderhoud, diagnose of herstelling.
 • Klantenhistoriek
 • Boekhoudkundige informatie

Bijkomende informatie die u zonder verplichting meedeelt, informatie voor het voeren van een gepersonaliseerde marketingcommunicatie : vb gezinssamenstelling, hobby’s, enz…

Informatie afkomstig van derde partijen

Wij kunnen gegevens verzamelen die op u betrekking hebben of uw gegevens aanvullen met informatie die wij ontvangen via derde partijen waaronder Citroën Belux NV, social media of externe bedrijven.

 

Doeleinden van de verwerking en rechtsgrond

De verwerking is noodzakelijk voor het afsluiten van een overeenkomt tussen u en BVBA Garage-Carrosserie Christiaens P. of om u de beste service aan te bieden.

In dit geval worden de gegevens verwerkt met als doel:

 • de opmaak, aanvaarding en opvolging van uw bestelling
 • het algemene klantenbeheer
 • dienst na verkoop
 • garanties
 • invorderingen
 • informatie over updates en/of wijzigingen van onze producten of diensten
 • organisatie, co-organisatie of sponsoring van evenementen
 • onderhoud, diagnose, herstelling en depannage van uw voertuig
 • Boekhoudkundige en fiscale doeleinden (incl. overdracht van schuldvorderingen aan derden)
 • Bestrijding van eventuele fraude en misbruiken en het beheer van geschillen en juridische procedures.

U hebt ook toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor een of meer specifieke doeleinden :

In dit geval worden de gegevens verwerkt met als doel:

 • de behandeling van uw meer specifieke aanvragen (nieuwsbrief, brochure, antwoorden op uw vragen, opvolging van uw deelname aan onze wedstrijden, …)
 • gebruik voor marketingcommunicatie
 • doorgave van uw gegevens aan geïdentificeerde commerciële partners, in het kader van de aanvraag van een verzekering, lening, leasing enz. opmaak, aanvaarding en opvolging van uw bestelling
 • doorgave van uw gegevens aan co-organisatoren of andere sponsoren van evenementen
 • Het versturen van promotionele e-mails over onze producten en diensten die wij, conform de wetgeving, op basis van uw impliciete toestemming mogen sturen indien u uw emailadres aan ons heeft meegedeeld in het kader van een aankoop. U kunt zich op elk ogenblik kosteloos tegen dit gebruik van uw e-mailadres verzetten (uitschrijven is eenvoudig mogelijk via de toegevoegde link onderaan elke e-mail);

U kan uw toestemming op elk moment herroepen (zie verder)

De verwerking is tevens noodzakelijk voor de uitoefening van onze economische activiteiten.

In dit geval worden de gegevens verwerkt met als doel:

 • analyse en opstellen van marketing profielen rechtsvorm
 • centralisatie, combinatie en verrijking van uw gegevens.
 • verbetering van onze producten en diensten
 • uitvoeren van marktanalyses, financieel beheer en rapportering
 • bestrijding van eventuele fraude en misbruiken
 • beheer van geschillen en juridische procedures

 

De verwerking is ook noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn:  

In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te verwerken (vb fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, carpass) en/of mee te delen aan de overheid of bij wet bepaalde instanties.

 

Ontvangers van uw gegevens

Uw gegevens kunnen aan volgende derden worden meegedeeld :

 • onze onderaannemers
 • Citroën Belux, Av. De Finlande 4-8, 1420 Braine l’Alleud
 • onze eventuele rechtspartners
 • onze commerciële partners
 • op uw verzoek voor de aanvraag van een financieel product, waarborg, lening, leasing of verzekering
 • aan bepaalde partners die instaan voor onze advertenties op oa Social Media, Google ed.
 • aan rechtsinstanties wanneer wij –ter goeder trouw- geloven dat de mededeling van uw gegevens nodig is om uw of onze rechten te beschermen, bv. om schendingen van onze algemene voorwaarden te onderzoeken of om fraude of andere veiligheidsproblemen te detecteren, te voorkomen of te onthullen
 •  

Overdracht van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Onze onderaannemers kunnen uw gegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte.

In dergelijk geval worden uw gegevens specifiek beschermd, overeenkomstig de verplichtingen van de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

Bewaring van uw gegevens

Wanneer u een van onze prospecten bent, bewaren wij uw gegevens gedurende 24 maanden vanaf de datum van uw laatste interactie of bij gebrek daaraan, vanaf de registratie van uw gegevens in onze database.

Wanneer u bij ons klant bent, bewaren wij uw gegevens gedurende 10 jaar vanaf uw laatste bezoek of interactie.

Wanneer u geabonneerd bent op onze nieuwsbrief worden uw abonnementsgegevens bewaard zolang u zich niet uitschrijft. U kan zich ten allen tijde uitschrijven.

 

Archivering voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen en bewijsdoeleinden

Voor andere doeleinden kan het zijn dat persoonsgegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en (bv. boekhoudkundige en fiscale verplichtingen) of om bepaalde gegevens als juridisch bewijs te kunnen voorleggen bij geschillen. Deze gearchiveerde gegevens zijn slechts beperkt toegankelijk.

 

Beveiliging van uw gegevens

Wij treffen de nodige en passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging, wijziging en toegang door onbevoegden.

 

Uw rechten en manieren om ons te contacteren

U hebt recht op toegang tot uw gegevens opgenomen in ons bestand. U hebt tevens het recht ons te verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren of onvolledige informatie aan te vullen.

Indien de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op uw toestemming kan u die op elk moment herroepen. U hebt het recht te verzoeken dat uw gegevens volledig worden verwijderd uit onze database in de gevallen vermeld in de wet (recht op vergetelheid).

In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. In dit geval gebruiken we uw persoonsgegevens niet meer totdat het geschil opgelost is.

Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft meegedeeld. In dergelijk geval zullen uw gegevens overgedragen worden aan de door u opgegeven bestemmeling.

 

Uw recht op verzet

U kan zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, oa vragen dat we ze niet meer gebruiken voor direct marketing doeleinden evenals het niet meer gebruiken ervan voor het opstellen van marketingprofielen.

 

Uitoefening van uw rechten

U dient uw rechten via schriftelijke aanvraag uit te oefenen. Wij behouden ons het recht voor u te verzoeken ons een bewijs van uw identiteit voor te leggen (om te voorkomen dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere personen).

U kan uw aanvraag richten naar volgend adres: : info@garage-christiaens.be

Als u ons uw aanvraag per e-mail stuurt zullen wij - behoudens u ons daartoe andere instructies zou geven - deze ook per e-mail beantwoorden.

 

Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving, verwerken wij uw aanvraag binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf het moment dat we in het bezit zijn van alle elementen die nodig zijn voor de behandeling ervan. Indien uw aanvraag complex is, kan deze periode eventueel met maximaal twee maanden verlengd worden, maar in dergelijk geval zullen wij u hierover vooraf informeren.

 

U kan zich bovendien steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of per e-mail gericht aan commission@privacycommission.be.

We kunnen deze privacyverklaring aanpassen, bijvoorbeeld in geval van wijzigingen aan onze producten of diensten of aan de geldende wetgeving. Wij raden u bijgevolg aan deze privacyverklaring regelmatig na te lezen.

 

Laats bijgewerkte versie 20/09/2018

 

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Alles weigeren
Instellingen aanpassen
Sta alles toe
Cookie-instelling bewerken